print
interview

In Kara Tepe spreken we Dimitrios Pagidas, programmamanager bij EASO, de Europese asieldienst die de eerste registratie van vluchtelingen verzorgt. Alle lidstaten leveren experts aan EASO.

Dimitrios Pagidas
Programmamanager EASO op Lesbos
24 april 2016

'De Griekse asieldienst heeft twaalf mensen in dienst die belast zijn met het registratieproces. Misschien wordt het aantal medewerkers verdubbeld. EASO ondersteunt de Griekse autoriteiten met vijftig experts. Deze experts nemen de gehoren met vluchtelingen voor hun rekening. De experts zijn samen met medewerkers van de Griekse asieldienst in training geweest. Voor nieuwkomers is er ook een training die tijdens het werk zelf plaatsvindt.'

"Op dit moment geeft 95% van de vreemdelingen aan asiel aan te willen vragen in Griekenland."

'Op Lesbos heeft EASO 130 experts en tolken. EASO helpt met de ontvankelijkheidsprocedure en de hervestiging ter uitvoering van de EU-Turkijedeal. Op dit moment geeft 95% van de vreemdelingen aan asiel aan te willen vragen in Griekenland.

De Griekse kustwacht brengt aangekomen vluchtelingen naar Moria. Daar worden vingerafdrukken afgenomen en een foto genomen. Ook wordt er een kwetsbaarheidsonderzoek gedaan. Kwetsbare groepen worden direct naar het kamp Kara Tepe gebracht en komen niet in de ontvankelijkheidsprocedure.

Wanneer de vluchteling asiel wil aanvragen, krijgt hij een referentienummer. Hij wordt opgeroepen per megafoon om de aanvraag te formaliseren.'

"Geschat wordt dat 76% niet-ontvankelijk is."

'Een Griekse ambtenaar neemt de ontvankelijkheidsbeslissing, maar een EASO-medewerker geeft de uitslag. Als de beslissing positief is, gaat de vreemdeling naar het vasteland. Als de beslissing negatief is, heeft de vreemdeling het recht om binnen vijf dagen in beroep te gaan. Dat doet iedereen. Geschat wordt dat 76% niet-ontvankelijk is.

Vorige week is het beroepscomité begonnen met de zittingen. De zittingen gaan via een videoverbinding, want het comité zit in Athene.

EASO behandelde de afgelopen tien dagen tweehonderd zaken, dus twintig per dag. Vanaf donderdag wordt het aantal EASO-medewerkers verdubbeld. Het doel is dat dan iedere medewerker twee zaken per dag doet.

Tweehonderd vreemdelingen zijn vorige week naar Frankrijk en Nederland hervestigd. Ongeveer duizend mensen zijn klaar voor hervestiging, maar er zijn op dit moment geen plekken voor hen. Er zijn veel plekken nodig.'

"Wanneer je mensen voor de gek houdt, raken ze van streek."

'Op dit moment is de grootste uitdaging om het registratieproces te versnellen. De registratie via Skype functioneert niet. Iedereen kan in de officiële kampen registreren, maar dit gebeurt niet, omdat de Griekse autoriteiten per se via Skype willen registreren. Als er meer accommodatiemogelijkheden zijn, is er ook meer kans dat mensen voor registratie kiezen.

Vluchtelingen hebben recht op transparantie en geloofwaardige informatie. Wanneer je mensen voor de gek houdt, raken ze van streek. Prioriteit ligt nu bij het op orde brengen van alles, dan hopen we met EASO meer te kunnen doen.'

Gesprek gevoerd op 24 april 2016.
Foto: Werry Crone