print

De Wiardi Beckman Stichting organiseert in het kader van het onderzoek Van Waarde Internationaal fact finding missies naar de schakels in de lange migratieketen, van brandhaard tot integratie, van vertrek naar bestemming. 

 

We interviewen betrokkenen en lokale deskundigen. De bevindingen bespreken we met wetenschappers, politici en deskundigen uit het veld en leggen we naast beschikbaar onderzoek. Op deze site kunt u ons onderzoek volgen. We doen verslag van onze missies, plaatsen lezenswaardige artikelen van de denktankleden en maken het vluchtelingenvraagstuk ook zichtbaar door de foto’s van Werry Crone. 

Het onderzoek

De doelstelling van het Van Waarde Internationaal-onderzoek is een analyse van en een leidraad voor de instituties, de mensen in de instituties, de mensen buiten de instituties die we politiek willen aanspreken.

Het onderzoek richt zich op vijf schakels in de migratieketen:

  • bestemmingsland
  • transitland
  • aankomstland
  • opvang in de regio
  • herkomstland

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Nederlandse delegatie in de S&D-fractie in het Europees Parlement (de PvdA Eurodelegatie) en het WBS-Europafonds.

Het onderzoek vormt tevens de basis voor het boek 'Over de grens. De vluchtelingencrisis als reality test' dat in juni 2017 is verschenen. Het boek is te bestellen voor 20 euro (excl. verzendkosten) via info@wbs.nl

Over de Grens zoomt in op de oorzaken en gevolgen van de vluchtelingencrisis. Alle schakels van de ‘migratieketen’ komen aan bod. De oorlog in Syrië, de bizarre dictatuur in Eritrea, de smokkelroutes in West-Afrika. Er wordt gekeken naar de omstreden ‘opvang in de regio’ en naar hoe Europa gefaald heeft aan haar buitengrenzen. Met desastreuze humanitaire gevolgen.

Het resultaat is een fascinerend en uiterst leesbaar en informatief boek, dat de lezer in staat stelt zijn eigen opinie verder te onderbouwen over een thema dat de komende jaren de politieke agenda zal blijven beheersen. Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie daarbij?

Door de prachtige fotoreportages die Werry Crone maakte in onder meer Libanon, Jordanië, Griekenland en Hongarije volgt de lezer de tocht van de vluchtelingen op de voet. 

Over de Grens bevat bijdragen van Michael Bröning, Werry Crone, René Cuperus, Mark Elchardus, Han Entzinger, Cyrille Fijnaut, Jan Gruiters, Simon van Melick, Karlijn Muiderman, Lisa Pelling, Annelies Pilon, Kati Piri, Giselle Schellekens, Monika Sie Dhian Ho, Mikal Tseggai, Myrthe Wijnkoop & Fadel Wrakk.

 

Van Waarde

Ons onderzoek is gestoeld op diepte-interviews op een breed terrein, literatuurstudie en denkwerk in de denktank van wetenschappers die aan dit onderzoek zijn verbonden. Het in 2013 gepubliceerde onderzoek 'Van Waarde' vormt de basis voor Van Waarde Internationaal. In Van Waarde werden vijf kernwaarden voor de sociaal-democratie geformuleerd: 

  • bestaanszekerheid
  • goed werk
  • verheffing
  • binding
  • zeggenschap

De Van Waarde-methode biedt geen vaste lijstjes met criteria, het is een manier van denken en discussieren over de dingen die er in het dagelijks leven van mensen het meest toe doen, op een andere manier dan zoals dat gebeurt in de bekende begrotingsoverzichten, beleidsplannen en evalutierapporten.