print

In het najaar van 2015 is een denktank gevormd van wetenschappers, politici en deskundigen uit het veld: de WBS Vluchtelingendenktank.

De leden van de denktank bespreken schakel voor schakel de migratieketen in een reeks van bijeenkomsten.

Hieronder vindt u hen, hun functie en hun bijdragen aan het debat, zoals zij dat doen via wetenschappelijke publicaties, opiniestukken in dagbladen en online artikelen.