Missie: 
Utrecht
Lukuman en Mamadou in hun keuken
Lukuman, Mamadou, Marscha en Rana
Mamadou, Nasru en Lukuman
De delegatie
In gesprek met COA-medewerkers
Op bezoek in de Nederlandse les
Het lesrooster
Annelies Pilon
In gesprek met wijkbewoners
In gesprek met Karin Nogossek van VluchtelingenWerk Nederland
Foto's: Werry Crone