Gemeente

We spreken met Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem en interim-burgemeester van Bloemendaal, en voorzitter van het Nederlands Genootschap van burgemeesters. Schneiders is sinds 2006 burgemeester van Haarlem. Onlangs kondigde hij aan deze zomer te stoppen. Ondanks dat de noodopvang in Haarlem zonder noemenswaardige problemen verloopt, maakt Schneiders zich wel zorgen om de grote instroom van vluchtelingen en hoe deze tot nu toe wordt aangepakt.

Hij is met name kritisch ten aanzien van grote opvanglocaties en het voortdurend verplaatsen van vluchtelingen. Schneiders pleit voor kleinschalige opvang, in verhouding tot de grootte van de betreffende gemeenten. Met het oog op een snellere integratie van vluchtelingen hoopt hij dat in de toekomst vluchtelingen zoveel mogelijk op één plek kunnen blijven terwijl ze in de procedure zitten. Lees hier het hele interview. De gemeente Haarem informeert via een speciale pagina op de eigen website over de opvang van vluchtelingen.

De Koepel

Voor de hoofdingang van de Koepel wordt door vrijwilligers fietsles gegeven aan een groepje vluchtelingen. In het gebouw zitten de mannen in de Koepel zelf en op de begane grond van de Veste, de vrouwen zitten op de bovenste drie verdiepingen van de Veste, ook wel de Vrouwenvleugel genoemd. De kamers van de vluchtelingen zijn de voormalige cellen van de gevangenis en ze maken gebruik van gezamenlijke badkamers. Waar je een paar maanden geleden blijkbaar nog redelijk makkelijk het gebouw in en uit kon lopen als vrijwilliger of omwonende, is de toegang nu alleen nog maar mogelijk na aanmelding en pasjes van het COA.

Scheepmakersdijk

De Koepel staat midden in de Scheepmakersdijk, hele straten met eensgezinswoningen grenzen direct aan het terrein. Albert Diederik, voorzitter van de Wijkraad Scheepmakersdijk spreekt met ons over de komst van de vluchtelingen in het najaar van 2015. De plotselinge komst van zo’n grote groep zorgde in eerste instantie begrijpelijk voor onrust. Hoe ze daarmee om zijn gegaan in de wijk en welk advies hij zijn collega’s van de Wijkraad Boerhavewijk bespreken we in een voormalige verhoorkamer in de Koepel. Wat dat advies is? Lees hier het hele interview.

St Bavo

In de middag vindt in de Grote of St Bavo kerk in het centrum een nieuwjaarsbijeenkomst plaats, georganiseerd door de Haarlemse kerkgemeenten. De bijeenkomst is bedoeld voor vluchtelingen, vrijwilligers en statushouders. Met name deze laatste groep is nog lastig te benaderen vertelt een vrijwilliger. Hij hoopt in de komende tijd meer met hen in contact te komen.

Tijdens de bijeenkomst spreekt burgemeester Schneiders, wordt er muziek gemaakt en gezongen en natuurlijk gegeten en gedronken. Bij binnenkomst wordt alle aanwezigen gevraagd hun wens voor 2016 op te schrijven en we krijgen een bloem opgespeld door de bloemenmeisjes van Haarlem. De uitspraak van de burgemeester die ochtend zien we hier tot uitdrukking komen: “Hier staan de mensen met vlaggetjes langs de kant.”

Deelnemers aan deze missie: Werry Crone (foto’s), Annelies Pilon (verslag en interviews), Gijs Rooijakkers (interviews).