print
interview

VluchtelingenWerk heeft een belangrijke rol in de begeleiding van statushouders bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. Hoe dat in Utrecht gebeurt bespreken we met Karin Nogossek.

Karin Nogossek
Regiocoördinator VluchtelingenWerk Midden-Nederland
16 september 2016

Participatieverklaring

Karin Nogossek: ‘Het is goed om te zien dat het kabinet integratie van vluchtelingen weer oppakt. Het standpunt van VluchtelingenWerk over de participatieverklaring is: als dit het is, laten we het dan goed doen. Er is ook geen uitweg, omdat het in de wet gekoppeld is aan de naturalisatie.

Wij bieden daarom in overleg met de gemeente Utrecht een serie van workshops aan. We willen ook met de vluchtelingen in gesprek gaan.

Ook zodat ze hun eigen mening kunnen vormen. Wellicht missen ze iets, begrijpen ze niet alles wat er in staat in. We willen graag dat ze weten wat ze tekenen.’

Anderhalf jaar

Karin Nogossek: ‘We hebben nu een pilot met Jumbo, waarbij mensen drie maanden onbetaald werken als werkervaringsplek.

We maken ons zorgen om de analfabeten onder de vluchtelingen. Zij moeten eerst nog alfabetiseren en doen daarom heel lang over de inburgeringscursus.

In Utrecht hebben we als een van de weinigen ook nog een ex-AMA-team om de jongvolwassenen te begeleiden.

In het algemeen is het zo dat wij na anderhalf jaar stoppen met de begeleiding. Dat was voorheen een jaar. Als we vinden dat iemand het dan toch niet alleen kan doen, dan nemen we contact op met het buurtteam en dragen we warm over.’

Zelf oppakken

Karin Nogossek: ‘99% van onze cliënten vraag een lening bij DUO aan om de inburgeringscursus te doen. Wat voor boodschap geef je daarmee? ‘Welkom in Nederland, je begin met een schuld.’

Het idee van de wet inburgering is dat mensen het zelf moeten doen, zelf een lening aanvragen, zelf een taalaanbieder kiezen, zelf examens aanvragen etcetera. We merken dat dit niet mogelijk is. Mensen kunnen dit niet zelf. Ze hebben hier hulp bij nodig.

Ik ben van mening dat we mensen in hun eigen kracht moeten zetten en dat betekent volgens mij daar waar nodig hulp bieden, maar mensen ook zelf dingen laten oppakken.’ 

Gesprek gevoerd op vrijdag 16 september 2016.
Foto: Werry Crone