print
interview

Als locoburgemeester is Lefteris Papagiannakis verantwoordelijk voor de migranten in de stad. Athene streeft naar een zo proactief mogelijk optreden, ook al vallen migratie en asiel onder de competentie van de staat.

Lefteris Papagiannakis
Locoburgemeester Athene
22 april 2016

'Prioriteit van Athene - en de staat - is om zoveel mogelijk vluchtelingenkinderen naar school te laten gaan. Het doel is om 15.000 kinderen naar school te laten gaan in september.'

"Er is niet voldoende personeel in de kampen."

'Het vluchtelingenkamp Eleonas in Athene valt onder het ministerie van binnenlandse zaken. Eleonas heeft het hetzelfde aantal mensen in dienst als toen er nog 700 mensen in het kamp zaten. Intussen is het aantal vluchtelingen in het kamp meer dan verdubbeld. Er is dus niet voldoende personeel.

Huisvesting van vluchtelingen is het grootste probleem. De EU gaf in december 2015 aan UNHCR een budget om een housing scheme in Griekenland op te zetten. In het kader van deze regeling krijgen vluchtelingen tijdelijk onderdak in de private sector. De private sector heeft genoeg plek: 200.000 appartementen staan leeg vanwege de crisis.'

"Het Griekse politieke systeem is een chaos."

'Kennis en ervaring is verloren gegaan in de migratiesector. Mensen worden alleen tijdelijk aangenomen. Kennis vanuit andere landen is nodig. Griekenland redt het nu niet, omdat er geen infrastructuur is. Bovendien wordt Griekenland gevraagd om veel meer te doen, met veel minder middelen.

Het Griekse politieke systeem is een chaos. De partijen proberen te overleven, waardoor ze het grotere plaatje uit het oog verliezen. Daardoor krijgen extremisten de kans om hun stem te laten horen.'

"Vluchtelingen zullen de zondebok worden."

'Al in december 2014 vroegen wij om kampen, maar dat gebeurde pas in het najaar van 2015, om politieke redenen. Het leger operationaliseert de kampen nu. Ze kunnen een kamp in één week opbouwen. Ze zijn de beste managers voor nu, maar niet voor de lange termijn.

Er zijn geen grote incidenten met vluchtelingen, maar misschien is het een kwestie van tijd. De media schreven over de vluchtelingen in overwegend positieve toon, maar dat verandert nu. Vluchtelingen zullen de zondebok worden.

De Turkijedeal is een vergissing. Er wordt getracht een ander resultaat te bereiken met dezelfde ingrediënten. De EU was veel te laat. De sleutel wordt aan Turkije gegeven, terwijl Turkije onstabiel is. Ze kunnen hun grenzen openen en sluiten wanneer ze willen. Deze deal geeft Turkije ook de mogelijkheid om de EU te chanteren.

Vrijwilligheid werkt nooit. De 28 lidstaten doen wat ze zelf willen. De enige manier waarop dit kan slagen, is door allemaal samen te werken. Er moet één Europees beleid moet komen. Een vooruitstrevend, open beleid om een open en veilig Europa te creëren.'

Gesprek gevoerd op 22 april 2016.
Foto: Werry Crone